Bernhard Østebø

Statement
Ved første øyekast kan det virke som om det mest karakteristiske ved mitt arbeid nettopp er mangelen på noe karakteristisk, på en fellesnevner. Virksomheten sprer seg ut over flere felt og sjangre: multimedia installasjon, video, tegning, grafikk, tverrfaglig improvisasjon, kunst i offentlig rom og scenografi – samt arbeid som kunstkonsulent, kurator, produsent, pedagog etc.
Selve det kunstneriske uttrykket kan også virke temmelig forskjellig fra det ene prosjektet til det andre.
Men det er kun på overflaten. På et dypere plan finnes sammenhenger i tematikk og anliggende mellom tilsynelatende forskjellige prosjekter – noen ganger som paralleller eller utdypinger, andre ganger som kommentarer eller som antitetiske vendinger.

Etter en lang periode som har vært dominert av arbeider i det offentlige rom og andre ikke-personlige prosjekter skjer det nå en dreining mot et mer personlig fokus og mer intime formater. Foretrukne teknikker akkurat nå er tegning, video og installasjon.
For første gang siden midten av nittitallet arbeider jeg med et figurativt uttrykk i tegning. Uttrykk og motivkretser kan kanskje virke «nye», men i realiteten er de videre bearbeidelser av temaer og anliggender som har vokst fram gjennom lengre tid.

Vis nettside

Viser alle 9 resultater

Viser alle 9 resultater