Erlend Briggar Larsen

Erlend Briggar Larsen er født i 1972, og er oppvokst i Haugesund. Fra han var i 11–12 års alderen har
han tatt en rekke tegnekurs, først i form av Åke Skiölds brevkurs, og deretter flere kurs i akttegning på
kulturhuset Slakthuset i Haugesund. Etter artium tok han tegning form og farge på Åkra videregående
skole, før han i 1992 begynte på Kunsthøgskolen i Bergen. Der fullførte han hovedfaget i tegning i 1997.
I 2003 fikk han graden Master of Fine Art, fra New York Academy of Art, og som en del av denne utdannelsen
studerte han også en periode på Ruskin College of Fine Art i Oxford. Briggar Larsen har to
ganger hatt kunstverk på Høstutstillingen, han har hatt flere separatutstillinger, og i 2002 fikk han stipend
fra U.S. – Norway Fulbrights Foundation.

Tegning er en naturlig del av meg. Det er et utrykk for meg selv, mine tanker og følelser. Jeg kan bare håpe på at strekene mine taler til andre mennesker også. Når jeg tegner mister jeg meg selv. Jeg smelter sammen med situasjonen og motivet og det oppstår en nærhet som jeg ellers ikke opplever. Noe som særlig opptar meg er temaene tid, rom og bevegelse. Jeg liker å komme til det skjæringspunktet hvor ting enten oppstår eller blir tilintetgjort. Som arbeidsform tar jeg ofte utgangspunkt i menneskekroppen. I starten har jeg bare en vag tanke om det ferdige bildet. De forskjellige aktmodellene som jeg tegner, inspirerer og påvirker motivet. Stillingene de inntar varer fra noen minutter til flere timer. I tegneprosessen skapes nye mennesker. Noen ganger smelter de sammen og blir til noe helt annet. Andre ganger forsvinner de helt hen. På et visst tidspunkt så må jeg si stopp. Verden er i konstant forandring og kan kanskje føles kaotisk. Gjennom tegningen lager jeg min egen virkelighet. En verden i endring blir fryst i min egen lille skapelsesprosess.

Vis nettside

Viser alle 4 resultater

Viser alle 4 resultater