Ivar Rudi

«Som grafiker er det viktig for meg å arbeide med hele prosessen. Fra de første skissene til og med det ferdig trykte bildet»

Ivar Olav Rudi er født 1954 i Haugesund, hvor han fortsatt bor og arbeider. Han studerte billedkunst ved kunsthøgskolene i Trondheim og i Bergen i tidsrommet 1983-89. Han er medlem i Norske billedkunstneres forening, Bildende kunstners forening, Rogaland og har hatt en del verv innen faget. Han har også pedagogisk utdannelse og underviser ved Steinerskolen i hjembyen. Ivar Rudi har vært med på de viktigste kollektivutstillinger i Norge, Høstutstillingen, Vestlandsutstillingen og Trøndelagsutstillingen flere ganger. Ellers har han deltatt på en rekke kollektivutstillinger i Norge og utlandet. Av separatutstillinger nevnes blant andre, utstillinger i Haugesund Billedgalleri, Stavanger Kunstforening, vandreutstilling for Rogaland Kunstlag og Sildajazzutstilling. Han er også innkjøpt av faste samlinger som Ystad kommune, Norsk Kulturråd,Haugesund Billedgalleris faste samling, TR.heims kunstforrenings faste samling, Otto Johannesens fond. Han er også innkjøpt av en del kunstforeninger ellers. Ivar Rudi arbeider med grafikk, tegning og billedhugging. Han har hatt en del illustrasjonsoppdrag for norske artister som Vamp, Nils Økland og nasjonale bøker med Kolbein Falkeids dikt. Han har også utført oppdrag for flere større nasjonale selskaper. Ivar Rudi har også gjort flere utsmykkings oppdarg med skulptur, blant annet for Naturgass på Kårstø og «kontrabassen» på Indre Kai, sist nevnte i samarbeid med Falkeid.

Vis nettside

Viser alle 10 resultater

Viser alle 10 resultater