Kjartan Slettmark

KJARTAN SLETTEMARK var i mer enn 40 år en av de mest markante skikkelsene i nordisk samtidskunst. Som den første rendyrkede postmodernisten på våre breddegrader sprengte han i 1960-årene alle grenser som var blitt satt opp for etterkrigskunsten. Han er en av bare to norske kunstnere som er fast utstilt ved Moderna Museet i Stockholm. Den andre er Edvard Munch.

Kjartan Slettemark ble født i Sunnfjord, og utdannet seg senere ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo. Siden 1966 har Slettemark vært svensk statsborger, og han har markert seg som en av de mest særpregede skikkelsene i nordisk samtidskunst.

Slettemarks offentlige debut i 1965 var en collage, stilt ut i en monter disponert av Unge Kunstneres Samfunn, foran Stortinget. Bildet «Av rapport fra Vietnam: Barn overskylles av brennende napalm. Deres hud brennes til svarte sår og de dør» Collagen består blant annet av en rød munn, et amerikansk flagg og en barnefigur. Bildet vekket debatt, og ble utsatt for hærverk. Bildet ble gitt som gave til Nasjonalgalleriet i 1982, i forbindelse med en retrospektiv utstilling som representerte et gjennombrudd av allmenn anerkjennelse. Verket «Av rapport fra Vietnam» (1965) er kåret til et av Morgenbladets 12 viktigste kunstverk.

Han har i hele sin virksomhet søkt å utnytte nye medier og uttrykk. Fra 1964 arbeidet han med plaststøping og plastfolie. På 1970-tallet arbeidet han med Nixon visions, en serie manipulerte bilder av den tidligere amerikanske presidenten Nixon. I den samme perioden gjennomførte Slettemark også flere performancer, med en selvlaget hvitt kongepuddel-kostyme, og med andre kostymer. Fra 1978 og framover arbeidet han med videokunst. I 2003 kom selvportrett som Marilyn, en Warhol-inspirert serie collage-variasjoner.

Slettemark har opprettet republikken Kjartanistan, en ikke-territoriell mikronasjon med ham selv som «statsmininster».

Slettemark fikk kunstnerlønn av den svenske staten. Han mottok Stockholm stads hederspris i 1988, Norsk kulturråds ærespris i 2001 og Höckers pris fra Kungliga Akademien för de fria Konsterna i 2003. Haugar Vestfold Kunstmuseum i Tønsberg har siden 2003 en permanent utstilling av Slettemarks arbeider.

Ser man på Slettemarks kunstnerliv i historisk perspektiv, ser vi at han er en pioner innenfor mer enn en kunstgren. Han var Nordens første performance-kunstner, og en foregangsmann for det man senere har kalt «trash-art» (søppelkunst!) og konseptkunst. I tillegg gjorde han rett og slett om hele livet sitt til kunst. Han omgav seg med og kledde seg i arbeider han hadde laget. Til og med i signaturen sin viser han at han er kunstner ved å skrive KjARTan. Slettemark ble beryktet både for sine plastlaminerte søppel-arbeider og ikke minst sin performance som hvit kongepuddel!

Kunstnere av Slettemarks slag er lette å kritisere og misforstå fordi arbeidene deres sjelden er estetisk pene å se på, og meningen og tankene bak ofte vanskelig å forstå. På overflaten er det derfor lett å forkaste arbeidet hans som søppel og langt fra kunst, men det ligger langt mer tanke og mening bak enn det man gjerne ser ved første øyekast.

Høsten 2001 ble han tildelt Norsk Kulturråds Ærespris, og med det ble et punktum satt for hans kamp for en fri og grenseløs kunst.

(tekst og bilde hentet fra FineArt.no)

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.