Kjell Pahr Iversen

Kjell Pahr-Iversen, født 22.12.1937 i Stavanger. Kjell Pahr-Iversen har en helt sentral posisjon i Stavangers kunstliv-han er en av byens mest fremtredende kunstnere gjennom tidene, og han har i alle år også hatt en sterk posisjon innen norsk samtidskunst. Faktisk er hans billeduttrykk noe av det mest særegne vi har i norsk kunst. Også internationalt har han vekket betydelig oppmerksomhet: Han har hatt en rekke utstillinger i London, København, Paris, New York, og i flere Spanske byer.

Inspirert av den amerikanske abstrakte eksresjonismen i etterkrigsårene, og av CoBrA-gruppens heftige maleri på 1950-tallet, markerte Pahr-Iversen seg raskt som en betydelig representant for den abstrakte ekspresjonismen i Norge. På 1960-tallet etablerte han sin egenart, sin personlige stil og sin særegne idéverden, både i formspråk og i innhold. Dette har han senere utviklet og utvidet i en rekke ulike maleriserier, som han ofte har arbeidet på i flere år. Som en svært belest kunstner, med både dyp og vidtfavnende orientering innen de fleste kunstarter og innen naturvitenskapen, trekker han inn elementer fra så ulike kilder som Bibelen, franske essayister, dansk og international kunstteori, musikkteori og mange komponisters verk, og Linnés klassifisering av planter og dyr. Og alt dette kopler han også til sin barndoms jublene retorikk, som han hørte så mye av i sine foreldres forankring i baptistmenigheten. Det krumme skal bli rett.
(Tekst: Kunstgalleri.net. Bilde: Aftenbladet)

Vis nettside

Viser alle 5 resultater

Viser alle 5 resultater