Jan terje Rafdal – Vaspian Kragh – Fangekatt nr: 2462

Beskrivelse

Jan terje Rafdal – Vaspian Kragh – Fangekatt nr: 2462

Opplag: 3/40.    Teknikk: Messotint

Motivmål: 8 * 9 cm

 

Dømt for følgende: Tiuvjagt i Schouven tilhørende Dommerfulmægtig Nolan Gieppe Gyldenklo.

Domsafsigelse: Åtte Bøtter oc Sexten Dague paa Tør Kavring oc Strafarbeide, Værhaarclipp samt een bot 5-Fem Rigsdaler stor.

 

 

Som en av Vestlandets mest notoriske tyvjegere gjorde Vespasian Kragh god butikk i hele femten år før han blev anholdt. Det var fryktelig vanskelig å få stilt ham for retten, da bevis i slike saker er nær umulig å fremskaffe. Til slutt satte lensmann Ole Gregoriusson Torp inn en stor gruppe frivillige til å overvåke skogene utenfor Bergen i hele to uker, helt til synderen blev tatt i gjerningsøyeblikket. Kragh hadde da tatt 43 lemen i sine selvkonstruerte snarefeller og med børse med snapplås påmontert sin egenkonstruerte «Løbshylse med Larmdæmpende Cammer». Han nektet for å ha stått bak tyvfangsten, men blev tvunget til å spise tre lodd tørt gress, slik at han kastet opp en diger hårball. I denne hårballen fant man rester av lemenpels, noe retten fant tilstrekkelig som bevis i saken.

Torp fikk ros for sin utholdenhet i kampen mot denne kjeltringen. Tvangsfôring av gress blev avskaffet som forhørsteknisk tiltak (noen) få år senere.